Strategy made Simple

Binnen 3 maanden een strategie die werkt

Het antwoord op een snel veranderende wereld

Iedere organisatie heeft behoefte aan een strategisch langetermijnplan. Echter, weinig organisaties zijn in staat om hun strategie om te zetten naar echte resultaten. De wereld veranderd in rap tempo en vraagt om continue wendbaarheid. In welke mate is een lange termijnplan nog hét antwoord?

De strategie-ontwikkelingsaanpak van Rainmen zorgt voor een antwoord op deze uitdagingen. We zorgen dat op praktische en pragmatische wijze met theoretisch fundament tot een strategisch plan wordt gekomen en dat bovenal strategisch denken als vaardigheid en beweging in de organisatie wordt geïmplementeerd.

De aanpak werkt voor alle soorten organisaties, ongeacht branche, profit of non-profit, organisatiegrootte of levensfase van een organisatie.

Ont-wikkel je strategie!

Rainmen Methode
Rainmen Methode

Strategie-ontwikkeling in de praktijk

First things first: we starten met een heldere quick scan. Op basis daarvan stellen we het definitieve programma samen. Het team dat de strategie gaat opstellen en realiseren zetten we op voor succes langs het Rainmen High Performance Systeem.

Daarnaast gebruiken we The Strategy Script™ om langs verschillende perspectieven data te verzamelen over het verleden en heden van de organisatie. Het team zal verschillende scenario’s schetsen en besluiten welke richting de organisatie op gaat. We ronden af met een resultaatgerichte roadmap en bijpassende activatie communicatie voor de organisatie.

Deze strategie-ontwikkelingsaanpak is mede gebaseerd op het gedachtengoed en methode van The Strategy Academy.

Een strategisch plan in 5 stappen

Iedere Strategie-ontwikkelingsaanpak bestaat uit een aantal standaard fasen welke naar de organisatie situatie worden aangepast in breedte en diepgang. Onze aanpak is erop gericht dat jullie na afronding het zelf kunnen herhalen.

Quick Scan

Met een korte en krachtige scan creëren we zicht op de te organiseren stappen om tot resultaat te komen.

 

In de startblokken

We stomen het team dat de strategie gaat ontwikkelen klaar voor een kort en intensief traject. We implementeren strategisch denken/werken als skill.

De foto van nu

Langs de wetenschappelijke The Strategy Script™ van de The Strategy Academy.com creëren we inzicht in het verleden en de huidige situatie. We evalueren deze langs fundamentele data elementen.

Richting bepalen

We creëren een aantal mogelijke scenario’s en besluiten tot een strategische richting. We visualiseren de nieuwe strategie en vatten deze in maximaal een “10-pager” samen.

Uit de startblokken

We vertalen de lange termijn strategie naar een rolling roadmap en activatie communicatie die implementeerbaar is zodra deze stap is afgerond. Let’s go!

Waarom klanten kiezen voor de Rainmen strategie-ontwikkelingsaanpak

  • Heldere resultaat- en actiegerichte aanpak
  • Mede gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek door TheStrategyAcademy.com
  • In 3 maanden met eigenaarschap in de organisatie naar een uitvoerbaar strategisch plan
  • Naast het creëren van een strategisch plan ook strategisch denken én werken geïmplementeerd
  • Creëert energie, beweging en eigenaarschap in de organisatie
  • Een adaptieve & pragmatische aanpak, zodat er bijgesteld kan worden op iedere gewenst moment
  • Gericht op het maken van heldere keuzes op basis van data met een high performance team mindset.
Teamforo Rainmen

Ik wil meer weten: