Marieke van den Toorn

Eén van mijn persoonlijke waarden die ik dagelijks probeer te leven is ‘playing big – meer loyaal zijn aan je dromen dan aan je angsten’. Dit neem ik elke dag mee voor mijzelf, maar ook met iedereen met wie ik werk: individueel, als team of in organisatie brede verandertrajecten. Ik daag dus ook uit, nieuwsgierig en met open blik, om gezamenlijk het doel en de richting concreet, helder en inspirerend neer te zetten. Om van daaruit in beweging te komen. Want in beweging – niet in stilstand – kan je experimenteren, reflecteren, leren, bijsturen en verbinden.

Ik doe daarbij graag mee, want het liefste leer ik elke dag en samen met anderen.

Wees loyaal aan je dromen, niet je angsten

Tips over strategie-implementatie?