Catherine
Clercx

Mijn fascinatie zit in het aanpakken van vraagstukken waarvoor ‘meer van hetzelfde’ niet meer werkt. Samen het avontuur aangaan met een onzekere uitkomst. Het liefst ben ik betrokken bij veranderingen in de praktijk. Niet alleen dénk ik mee, ik dóe ook mee. Nieuwe perspectieven inbrengen en samen optrekken met de mensen die een verandering moeten realiseren.

Bos gezocht voor alle beren op de weg.

Tips over strategie-implementatie?