Auke
Veenstra

Verantwoordelijk en/of betrokken bij vrijwel alle interne activiteiten binnen Rainmen. Ik probeer te allen tijde bij te dragen aan het succes van Rainmen en zoek daarin de activiteiten op die leiden tot dit gewenste resultaat. 

Ik ga grondig en systematisch te werk. En probeer dit zoveel als mogelijk te doen op basis van feiten. Collega’s omschrijven mij als nuchter, gestructureerd, verantwoordelijk en betrouwbaar. 

Focus je alleen op de dingen die daadwerkelijk bijdragen aan het gewenste resultaat

Tips over strategie-implementatie?