WAT WIJ DOEN 

Leer leiding geven aan verandering

Sterk leiderschap is doorslaggevend bij het vormgeven van duurzame verandering in het onderwijs. Wat verder gaat dan het volgen van de CAO en regelgeving. Essentieel is dat schoolleiders een veilige leeromgeving creëren. Voor leerkrachten én leerlingen. Zonder hiërarchische top-down aanpak, maar met dienend leiderschap. Leiderschap dat focust op onderwijsvernieuwing, eigen regie in het bereiken van resultaat en afdelingsoverstijgende samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Met onze hulp:

 • Vergroot je de veranderbereidheid en het persoonlijk leiderschap van medewerkers;
 • Leer je omgaan met de stress en weerstand bij verandering;
 • Durven teams focus aan te brengen in projecten om onderwijsinnovatie te versnellen.

Versterk een cultuur die bijdraagt aan samenwerking en hoogwaardig onderwijs

Cultuur is een breed begrip. Onze definitie hiervan is doe-gericht: Wat doen medewerkers met elkaar binnen een school of scholengemeenschap om hoogwaardig onderwijs aan te bieden? Cultuur staat dus synoniem voor samenwerkingsgedrag van mensen. Om de gezamenlijke ambitie waar te maken, komt het hier op aan. Voor leraar, ondersteunend personeel én bestuur. Maar hoe vlieg je zoiets aan? Hoe creëer je een cultuur waarin mensen doen wat nodig is om doelstellingen te bereiken, op basis van onderling vertrouwen en waarbij fouten gemaakt mogen worden? Hier helpen wij bij.

 • Creëer voldoende veiligheid om op een nieuwe manier samen te werken, van elkaar te leren en elkaar aan te spreken.
 • Mobiliseer en betrek leerkrachten en medewerkers in het doorvoeren van innovatie en kwaliteit.
 • Verhoog eigenaarschap en versterk de veerkracht van leerkrachten die onder hoge druk moeten presteren.
 • Zorg er voor dat successen (groot en klein) gevierd en gedeeld worden en onderwijzend personeel trots uitstraalt.
Onze impact ervaren?

Versnel de transitie naar maatwerk onderwijs met co-creatie initatieven

Elke leerling heeft unieke talenten. Omgaan met verschillen is uitgaan van verschillen. Aansluiten bij de leerling zorgt ervoor dat zij in eigen tempo hun potentieel kunnen ontwikkelen, op ieder niveau, van primair- tot en met voortgezet onderwijs. Op veel scholen is het niet vreemd om co-creatie sessies te organiseren waarbij leerlingen, ouders en scholen samen vormgeven aan een persoonlijke leerweg. Een mooie zet, waarbij wij je helpen om alle belanghebbenden succesvol te betrekken in deze transitie naar vraaggericht onderwijs. Zonder de ambitie en middelen van jouw school uit het oog te verliezen:

 • Stel een heldere ambitie op die team, school en regio overstijgend is
 • Bouw sterke onderlinge relaties met een gezamenlijke focus op maatwerk onderwijs waarbij samenwerking team- en school overstijgend wordt.
 • Stimuleer innovatie, eigenaarschap en ondernemerschap onder alle schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel.
 • Ontwikkel het adaptieve vermogen van teams om snel in te spelen op het leveren van maatwerk onderwijs en daarbij continue de leerling en zijn omgeving te betrekken.

Versterken van het imago van scholen en leerkrachten

De leerlingenkrimp in het onderwijs vraagt van elke school om haar commerciële daadkracht te vergroten. Inzetten op het veroveren van een marktpositie als school voelt hierin vaak nog wat onwennig aan, maar is wel nodig. Daarnaast is het werven van talentvolle leerkrachten in een arbeidsmarkt die vergrijst een vereiste. Hoe zorg je ervoor dat leerkrachten graag binnen jouw school aan de slag willen? Wij helpen je bij het ontwikkelen van een unieke toekomstgerichte identiteit, die merkbaar is in alle lagen van de onderwijsorganisatie en impact heeft op alle activiteiten voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

 • Ontwikkel een onderscheidende identiteit die verbindend en richtinggevend werkt zowel binnen als buiten de school.
 • Leg focus op het uitvoeringsgedrag van leerkrachten en ondersteunende medewerkers dat nodig is voor uitdragen van het gewenste imago.
 • Creëer een veilige en uitdagende leeromgeving binnen de school waarin huidige en nieuwe leerkrachten met plezier willen werken.
 • Help iedere leerkracht en medewerker meer uit zichzelf te halen met een bewezen aanpak voor persoonlijke groei.
Leer onze aanpak kennen

REFERENTIE

Strategisch inspelen op de onderwijstoekomst

De titel staat er weer zo simpel. Strategisch inspelen, ja, ja,…. Natuurlijk, één van de grootste uitdagingen in het onderwijs is om onderwijs te kunnen bieden dat aansluit op de ontwikkel- en leerbehoeften van de leerling. Vernieuwing in het onderwijs lijkt geen optie meer, maar een voorwaarde.  Lees het hele artikel dat verscheen in het zomernummer 2017 van Dyade Magazine, het vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. 

MEER WETEN OVER CULTUURVERANDERING BINNEN HET ONDERWIJS?

Geïnteresseerd geraakt en meer weten? 
We horen graag meer over jouw uitdagingen en hoe wij kunnen helpen. Laat je gegevens achter en dan nemen wij contact met jou op. 
Of stuur je vraag of opmerking naar info@rainmengroup.com