WAT WIJ DOEN 

Ontwikkel leiderschap op elk niveau

Waarom lukt het sommige organisaties wel om een verandering tot stand te brengen en andere niet? Organisaties die succesvol zijn hebben stuk voor stuk stevig leiderschap in huis. Leiders op elk niveau, zowel in het management als op de werkvloer, die zorgen voor een gezamenlijke focus. Leiders die zich niet laten afleiden door de waan van de dag maar doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen, met aandacht en heldere kaders. Zo ontstaat er de bereidheid om dingen anders te doen.

Wij helpen bij:

 • Het implementeren van een bewezen leiderschapssysteem waarbij de veranderbereidheid en het leiderschap omhoog gaat op elk niveau in de organisatie;
 • Het leren omgaan met stress en weerstand bij veranderingen;
 • Het tegelijkertijd werken aan resultaten en ander uitvoeringsgedrag.

Werk vanuit een gezamenlijke ambitie

Of het nu gaat om het introduceren van zelfsturing, het implementeren van een nieuw elektronisch cliëntendossier of om het blijven leveren van kwaliteit bij een meer complexe zorgvraag; bij elke veranderopgave is een gezamenlijke ambitie onmisbaar. De ambitie zorgt voor de mogelijkheid om vanuit een afdeling- of organisatie overstijgend belang te denken en te werken met gedeelde verantwoordelijkheid. De ambitie zorgt voor energie en focus. Weten wat de verandering is, waarom die zo belangrijk is en wat het bijdraagt aan de zorg voor de cliënten. Gedeeld eigenaarschap. Samen het succes vieren. Onze aanpak helpt je bij:

 • Het opzetten van een veranderteam met een gemeenschappelijke ambitie;
 • Zorgen dat de teams in beweging komen en blijven;
 • Focus op het resultaat in plaats van op de taak.
Onze impact ervaren?

Prioriteer, stel bij en anticipeer op imperfectie

Het mooie van werken met een ambitie is dat het je de mogelijkheid geeft om heel bewust keuzes te maken over wat je wel, maar vooral ook wat je niet gaat doen. Er zijn (zorg)organisaties waar veel tijd, energie en geld gaat naar (niet afgemaakte) projecten, zonder dat er getoetst wordt of deze bijdragen aan de doelstelling. Welke prioriteiten hebben de grootste hefboom naar het behalen van succes? Gaat het altijd goed? Nee, zeker niet. Wij helpen teams om te anticiperen op imperfectie. Snel bijsturen op het moment dat iets anders loopt dan verwacht.Wij helpen bij:

 • Prioriteren; wat is er nu nodig om te versnellen?
 • Het leren omgaan met imperfectie;
 • Het opzetten van een supportsysteem om snel te kunnen schakelen als het nodig is;
 • Het werken met een projectmanagementaanpak die kort, krachtig en bewezen effectief is.

Realiseer een cultuur waarbij er wordt samengewerkt op basis van vertrouwen

Cultuur is simpel gezegd de manier waarop mensen met elkaar samenwerken aan een gezamenlijk resultaat. Het is belangrijk om helder te hebben welk gedrag nodig is om het resultaat te behalen. Samen veranderen vanuit een gezamenlijke ambitie met nieuw uitvoeringsgedrag dat ook na het behalen van het resultaat verankerd is in het team. Een organisatie met een cultuur waarin mensen optimaal hun werk kunnen doen, elkaar vertrouwen en elkaar aanspreken ongeacht hiërarchie, is wendbaar en flexibel en reageert adequaat op toekomstige veranderingen. Onze aanpak helpt je bij:

 • Het gezamenlijk formuleren van succesfactoren die we direct vertalen naar concreet samenwerkingsgedrag waardoor er wederzijds vertrouwen ontstaat;
 • Het leren herkennen welk gedrag wel en welk gedrag niet bijdraagt aan het gezamenlijke doel of resultaat;
 • Een supportsysteem op te zetten waarin mensen elkaar kritisch, maar zonder oordeel, aanspreken op het gedrag wat het resultaat in gevaar brengt.
Leer onze aanpak kennen

MEER WETEN OVER CULTUURVERANDERING BINNEN DE HEALTHCARE?

Geert Stradmeijer

Geïnteresseerd geraakt en meer weten? 
We horen graag meer over jouw uitdagingen en hoe wij kunnen helpen. Laat je gegevens achter en dan nemen wij contact met jou op. 
Of stuur je vraag of opmerking naar geert.stradmeijer@rainmengroup.com