Groeien als IT partner. Zo doen we dat.

Een andere kijk op software implementaties

Wij onderscheiden vier fases als het gaat om software aankopen tot daadwerkelijk gebruiken. Samen met de IT-partner kijken we in welke fase de grootste efficiencyslag te halen is.

RFP

Niet vanuit een klant-leverancier relatie, maar vanuit een gezamenlijke ambitie bepalen wat een eindklant nodig heeft. Rainmen helpt haar partners om in dit proces naast haar klanten te gaan staan en verhoogt hiermee de slagingskans en verkort de doorlooptijd van de RFP. Tevens is de start van de volgende fase met een andere mindset dan normaal.

Voorbereiding

Wij richten samen met de eindklant en de IT-partner een crossfunctioneel  implementatieteam op. Dit team zetten we in een High Performance Teams Systeem waarin samenwerking en resultaat 1 zijn. Aan het einde van deze fase is er een roadmap opgeleverd voor de implementatie.

Implementatie

Rainmen ondersteunt het implementatieteam. We zorgen ervoor dat er proactief gehandeld wordt in plaats van reactief. We koppelen de techniek aan de mens en de inhoud, in plaats van andersom. De adoptie van de software (het gebruik en ervaren van gemak) is hierdoor significant hoger dan normaal.

Nazorg

Hoe gaat een eindklant maximaal gebruik maken van de gekozen software? Dit gebeurt in de fase na de initiële software implementatie. Doordat wij onze partners helpen in het “zijn” van een businesspartner in plaats van simpelweg een leverancier, kunnen ze eerder en gemakkelijker uitbreiden in het aantal diensten dat ze leveren.

Onze unieke aanpak

Door je te helpen heldere keuzes te maken en je te laten ervaren dat ander samenwerkingsgedrag leidt tot betere prestaties, zetten wij binnen 6 tot 12 maanden strategie om in concreet resultaat met blijvende waarde voor jouw organisatie.