Events

409, 2018

Rainmen Ervaring Sessie:2018

Graag nodigen wij jullie uit voor een Ervaring Sessie waarin wij jullie begeleiden en laten ervaren wat het is om als high performance team samen te werken. Na de sessie hebben jullie helderheid en scherpte verkregen op jullie ambitie en weten jullie waar jullie het komend jaar als team naar toe bewegen. Of jullie hebben samen geleerd hoe ogenschijnlijke tegenstellingen en silo’s kunnen worden overbrugd richting gezamenlijkheid en het gewenste resultaat.