Twee bedrijven in synergie laten samenwerken

 Cases Twee bedrijven in synergie laten samenwerken
Bouw

Inleiding

Zowel deze bouwmaatschappij (60-70 medewerkers) als de vastgoedontwikkelaar (15-20 medewerkers) hebben te maken met een krappere markt en toenemende concurrentie. Om in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar integrale bouwprojecten is een hechtere samenwerking tussen beide organisaties gewenst. Met de aanpak van Rainmen is er een breed gedragen strategie geïmplementeerd die onder andere geleid heeft tot een significante synergie toename in commercie en projectuitvoering.

Situatie

De economische marktomstandigheden hebben geleid tot een krappe markt en toenemende concurrentie, met prijserosie, margedruk en minder trouwe bestaande opdrachtgevers tot gevolg. Beide organisaties moesten inspelen op de toenemende vraag naar integrale bouwprojecten en wijzigende (traditionele) rollen in de bouwkolom. Vanuit de concerndirectie werd scherp gestuurd op financiële resultaten. Deze ontwikkelingen vroegen om een hechtere samenwerking tussen beide organisaties.

Vraag aan Rainmen

Begeleid ons om beide bedrijven in synergie te laten samenwerken aan marktontwikkeling, klantsucces, organisatieontwikkeling en medewerkerstevredenheid; met directe impact op business resultaten.

Aanpak

De Rainmen aanpak bestond uit het samenstellen van een cross-functioneel doorbraakteam van 3 directeuren en 5 managers waarbij een ‘high performance’ systeem geïmplementeerd is. Het doel was om binnen zes maanden, op eigen kracht, doorbraken te realiseren in organisatieontwikkeling, zakelijke resultaten en klantprestaties. Gedurende het doorbraakproces van zes maanden  werd het zelfsturende doorbraakteam door Rainmen gecoacht op:

 • Stretch: het gaan en blijven werken langs de afgesproken ambitie;
 • Focus: op het binnen zes maanden realiseren van de doorbraakprojecten;
 • Snelheid: het blijven vasthouden van het momentum;
 • Vooruitgang: het meten op, vieren en cross-functioneel communiceren van vooruitgang;
 • Executiegedrag: het niet onderhandelbaar nakomen van afgesproken samenwerkingsgedrag en professionele relaties;
 • Discipline: het vasthouden van de accountability-discipline, het proactief reageren op ‘potentiële belemmeringen’ en het benutten van het Doorbraakteam als denktank en support systeem.

Resultaat

Business Resultaten:

 • Beide organisaties hebben een heldere, dynamische en breed gedragen strategie.
 • Een significante synergietoename in commercie en projectuitvoering, waarbij de kracht van de afzonderlijke ‘merken’ is behouden.
 • De klanttevredenheid is toegenomen.
 • De focus ligt op geselecteerde klantsegmenten, waardoor de commerciële inspanningen beter renderen.
 • Betere bedrijfskundige aansturing door deelname aan het veranderteam.

Samenwerkingsgedrag:

 • De onderlinge samenwerkingsrelaties, die bepalend zijn voor het samenwerkingsgedrag, zijn met 46% verbeterd.
 • Het samenwerkingsgedrag dat bepalend is voor het succesvol afronden van doorbraakprojecten is met 93% toegenomen.
 • Na 9 maanden was de crossfunctionele samenwerking tussen afdelingen en beide bedrijven aanzienlijk verbeterd, zichtbaar in de performance en de resultaten van integrale projecten.
 • Voor het bereiken van een effectievere en efficiëntere samenwerking zijn de processchema’s voor beide organisaties helder en scherp uitgewerkt.

Andere resultaten:

 • Toename veranderbewustzijn binnen beide organisaties. Medewerkers, teamleiders en managers hebben hun ‘mindset’ veranderd vanwege de geboekte vooruitgang.
 • Het gezamenlijke opleidingsprogramma is geprofessionaliseerd, waarbij de focus ligt op de nieuwe ambitie.

Quotes

“We hebben een duidelijke focus gekregen. Er is meer rust in mijn agenda gekomen en dat voelt goed.”
 Commercieel Directeur, Bouwmaatschappij

“Professionele partij die ons structuur en discipline bijbrengt.”
Leden doorbraakteam, Vastgoedontwikkelaar

“Rainmen? Bij ons gaat er de zon door schijnen.”
– Leden doorbraakteam, Bouwmaatschappij

Opdracht uitgevoerd door:

Marco Scheele – Rainmaker - Ik help je graag jouw organisatie, team en individuen nieuwe oplossingen aan te reiken, te stimuleren tot resultaatgericht gedrag en op korte termijn duurzaam beter te laten functioneren. Ik weet complexe groepspatronen tot de simpele realiteit terug te brengen.