Strategische propositie ontwikkelen en vermarkten

Strategische propositie ontwikkelen en vermarkten

Inleiding

De afdeling productontwikkeling van deze softwareleverancier met 80-100 medewerkers heeft te maken met toenemende concurrentie waarbij zij onvoldoende onderscheidend waren in hun oplossingen voor klanten. Met behulp van Rainmen hebben zij een innovatieve en onderscheidende propositie ontwikkeld en gelanceerd wat onder meer geleidt heeft tot nieuwe klanten en een toename in klanttevredenheid.

Situatie

Deze softwareleverancier levert oplossingen binnen het HR domein voornamelijk in de zorgsector. In de afgelopen jaren zijn hun oplossingen mede door toenemende concurrentie onvoldoende onderscheidend voor klanten geworden. Om de naam als leidende organisatie in de zorgmarkt weer recht aan te doen moest er een strategische propositie worden ontwikkeld die innovatief en onderscheidend is. Gekozen is voor een technologisch vernieuwende propositie op het gebied van Business Intelligence. Met deze oplossing worden relevante gegevens uit alle bronsystemen verzameld en op een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijk manier gepresenteerd aan eindgebruikers.

Vraag aan Rainmen

Help ons bij het ontwikkelen, implementeren en vermarkten van een nieuwe strategische propositie die onze claim in de markt bestendigt.

Aanpak

Het traject dat Rainmen heeft begeleid bestond uit vier onderdelen:

  • Uitwerken propositie naar Business Case;
  • Vertalen van Business Case naar Functioneel Ontwerp;
  • Projectleiding voor het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe propositie;
  • Vormgeven van marketing & communicatie aanpak voor een succesvolle lancering

Rainmen koppelt enthousiasme aan inhoudelijke kennis

Resultaten

Business resultaten

  • Binnen 3 maanden zijn alle bestaande complexe en onoverzichtelijke rapportages vervangen wat direct heeft geleid tot een toename van de klanttevredenheid.
  • Binnen 6 maanden is de nieuwe propositie gelanceerd in de markt en zijn de eerste klanten aangesloten. Daarmee is er bewijslast gecreëerd voor de claim in de markt als leidende organisatie.

Er is binnen de organisatie een trendbreuk zichtbaar in de houding van medewerkers rondom innovaties. Mensen waren murw geworden voor verandering doordat veel pogingen in de afgelopen jaren waren uitgelopen op een teleurstelling. Het binnen korte tijd succesvol neerzetten van zo’n innovatie propositie heeft geleid tot hernieuwde trots en vertrouwen. Dit is cruciaal voor de verdere groei van deze organisatie.

Samenwerkingsgedrag

In dit project vond er een mooie combinatie plaats van de sterke punten van scrum gecombineerd met accountability. Vanuit scrum lag de focus op korte sprints met continue afstemming om in beweging te blijven. Accountability sloot daar heel mooi op aan door in te zoomen op het benoemen, bewust worden en zo nodig aanpassen van gedrag dat niet bijdraagt aan het gewenste resultaat. Daarmee ontstond er een klimaat van vertrouwen en veiligheid waarbinnen de individuele teamleden ieder vanuit hun eigen talent een maximale bijdrage konden leveren aan het bereiken van de pittige doelstellingen

“De kwaliteiten van Rainmen komen niet alleen tot uiting in goede producten die we samen met hen maken, maar ook in de manier waarop deze producten tot stand komen.”

Manager Productontwikkeling, Softwareleverancier

Expertise

Markten

Een krachtige corona-teamdag?