Strategische propositie ontwikkelen en vermarkten

 Cases Strategische propositie ontwikkelen en vermarkten
Ambitie

Inleiding

De afdeling productontwikkeling van deze softwareleverancier met 80-100 medewerkers heeft te maken met toenemende concurrentie waarbij zij onvoldoende onderscheidend waren in hun oplossingen voor klanten. Met behulp van Rainmen hebben zij een innovatieve en onderscheidende propositie ontwikkeld en gelanceerd wat onder meer geleidt heeft tot nieuwe klanten en een toename in klanttevredenheid.

Situatie

Deze softwareleverancier levert oplossingen binnen het HR domein voornamelijk in de zorgsector. In de afgelopen jaren zijn hun oplossingen mede door toenemende concurrentie onvoldoende onderscheidend voor klanten geworden. Om de naam als leidende organisatie in de zorgmarkt weer recht aan te doen moest er een strategische propositie worden ontwikkeld die innovatief en onderscheidend is. Gekozen is voor een technologisch vernieuwende propositie op het gebied van Business Intelligence. Met deze oplossing worden relevante gegevens uit alle bronsystemen verzameld en op een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijk manier gepresenteerd aan eindgebruikers.

Vraag aan Rainmen

Help ons bij het ontwikkelen, implementeren en vermarkten van een nieuwe strategische propositie die onze claim in de markt bestendigt.

Aanpak

Het traject dat Rainmen heeft begeleid bestond uit vier onderdelen:

  1. Uitwerken propositie naar Business Case
  2. Vertalen van Business Case naar Functioneel Ontwerp
  3. Projectleiding voor het ontwikkelen en implementeren van de nieuwe propositie
  4. Vormgeven van marketing & communicatie aanpak voor een succesvolle lancering

Resultaat

Business resultaten:

  • Binnen 3 maanden zijn alle bestaande complexe en onoverzichtelijke rapportages vervangen wat direct heeft geleid tot een toename van de klanttevredenheid.
  • Binnen 6 maanden is de nieuwe propositie gelanceerd in de markt en zijn de eerste klanten aangesloten. Daarmee is er bewijslast gecreëerd voor de claim in de markt als leidende organisatie.

Samenwerkingsgedrag:

In dit project vond er een mooie combinatie plaats van de sterke punten van scrum gecombineerd met accountability. Vanuit scrum lag de focus op korte sprints met continue afstemming om in beweging te blijven. Accountability sloot daar heel mooi op aan door in te zoomen op het benoemen, bewust worden en zo nodig aanpassen van gedrag dat niet bijdraagt aan het gewenste resultaat. Daarmee ontstond er een klimaat van vertrouwen en veiligheid waarbinnen de individuele teamleden ieder vanuit hun eigen talent een maximale bijdrage konden leveren aan het bereiken van de pittige doelstellingen

Andere resultaten:

Er is binnen de organisatie een trendbreuk zichtbaar in de houding van medewerkers rondom innovaties. Mensen waren murw geworden voor verandering doordat veel pogingen in de afgelopen jaren waren uitgelopen op een teleurstelling. Het binnen korte tijd succesvol neerzetten van zo’n innovatie propositie heeft geleid tot hernieuwde trots en vertrouwen. Dit is cruciaal voor de verdere groei van deze organisatie.

Quotes

Door enthousiasme te koppelen aan inhoudelijke kennis levert Rainmen een wezenlijke bijdrage aan het veranderingsproces dat in de organisatie zichtbaar wordt.
Manager Productontwikkeling,  Softwareleverancier

De kwaliteiten van Rainmen komen niet alleen tot uiting in goede producten die we samen met hen maken, maar ook in de manier waarop deze producten tot stand komen.
Manager Productontwikkeling, Softwareleverancier

Opdracht uitgevoerd door:

Catherine Clercx Catherine Clercx – Rainmaker - Ik zet al mijn zintuigen open, neem waar en geef terug wat ik ervaar. Dan samen toewerken naar het resultaat. Niet te lang terugkijken, maar vanuit het nu de stappen zetten naar de toekomst. In mijn optiek biedt terugkijken en begrijpen hoe het zo gekomen is, niet de garantie voor groei, ontwikkeling en verandering.
Jaco Jansen Jaco Jansen– Rainmaker - Ik geloof dan ook niet langer in beheersbaarheid, ik geloof eerder in bewegelijkheid. Succesvolle organisaties zijn alert, bewegelijk en passen zich razendsnel aan als de markt dit van hen vereist. In beweging blijven, op je voorvoeten lopen is daarmee een core competentie van het nieuwe ondernemen.
Marco Scheele – Rainmaker - Ik help je graag jouw organisatie, team en individuen nieuwe oplossingen aan te reiken, te stimuleren tot resultaatgericht gedrag en op korte termijn duurzaam beter te laten functioneren. Ik weet complexe groepspatronen tot de simpele realiteit terug te brengen.
Robert Nieuwland Robert Nieuwland– Rainmaker - Bij iedere klant waar ik kom creëer ik een wedstrijd. In het spelen van wedstrijden zit namelijk duidelijkheid, beweging en het maakt energie los. Mijn positie daarbij is wisselend, van programma manager tot coach.