Herzien van strategie

RNW Media

RNW Media is een Nederlandse NGO die zich richt op jongeren en jongvolwassenen in landen waar de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting beperkt is. Door digitale media en data voor ontwikkeling beschikbaar te stellen, draagt RNW Media bij aan een wereld waarin jongeren hun rechten kunnen claimen en hun eigen toekomst kunnen beïnvloeden. Op de digitale platforms van RNW Media discussiëren ieder jaar miljoenen jongeren van over de hele wereld veilig en openlijk over allerlei taboes en (politiek) gevoelige onderwerpen.

Aanpak

Rainmen heeft RNW Media geholpen om, binnen de strakke tijdslijnen die golden vanwege het wegvallen van de financiering, de bestaande strategie aan te scherpen, een nieuwe organisatiestructuur te ontwerpen en nieuw samenwerkingsgedrag te definiëren om de aangescherpte strategie effectief verder te kunnen brengen.

Opdracht

Enkele jaren geleden werd duidelijk dat de jaarlijkse rijksbijdrage aan RNW Media zou worden afgebouwd en na 2020 geheel zou komen te vervallen. Vanaf 2021 zou de Hilversumse ngo dus een andere koers moeten varen om impact te kunnen blijven maken.

Bekijk de video hierboven om meer te zien over de uitdagingen, de aanpak en de succesfactoren van deze casus.

Resultaat

Vanaf 2021 werkt RNW Media volgens een nieuwe strategie, is deze strategie succesvol in uitvoering gebracht én werkt de organisatie in een nieuwe cultuur waarbij niet het leiderschapsteam maar de teams zelf in de lead zijn.

“Die good-to-go is echte dé grote opsteker en dat moeten we echt vasthouden.”

Jacqueline Lampe – CEO RNW Media

Tips over strategie-implementatie?