Sneller anticiperen op marktontwikkelingen

 Cases Sneller anticiperen op marktontwikkelingen
marktontwikkelingen

Inleiding

Dit bedrijf in de ICT sector met 3 vestigingen in Nederland heeft 250 tot 500 medewerkers. Eén van de business units stond voor een grote financiële uitdaging en had te maken met een sterk dalende klanttevredenheid. Zij waren onvoldoende in staat om aan te haken bij de meest innovatie organisaties in de markt. Dankzij de aanpak van Rainmen zijn zij nu in staat om sneller te anticiperen op marktontwikkelingen en klantvragen. Zij hebben een omzetstijging weten te realiseren en een trendbreuk in dalende klanttevredenheid en verzuim.

Situatie

Deze business unit stond voor een grote financiële uitdaging en had te maken met een sterk dalende klanttevredenheid. De markt was dusdanig in beweging dat het managementteam genoodzaakt was om hier op een snelle en daadkrachtige manier op in te spelen. Marktontwikkelingen waren de veranderende wet- en regelgeving binnen de branche, de veranderende vraag van klanten en prospects en de scherpe concurrentie in een grotendeels verzadigde markt. Bovendien was de business unit onvoldoende in staat om met hun oplossingen aan te haken bij de meest innovatie organisaties in hun markt. Het was cruciaal om snelle doorbraken te bereiken in:

 • Bewijsvoering: succesvol implementeren van innovatieve concepten bij koplopers in de zorg.
 • Voorspelbaarheid: continu voldoen aan de verwachtingen van klanten en medewerkers.
 • Financieel gezond: (jonge) consultants zijn actiever bij klanten en de business unit speelt slimmer in op wensen van de klant.

Vraag aan Rainmen

Ondersteun ons in het vergroten van de focus en daadkracht om sneller te anticiperen op marktontwikkelingen en veranderende klantvragen van koplopers in de zorg.

Aanpak

De Rainmen aanpak bestond uit het samenstellen van een cross-functioneel doorbraakteam waarbij een ‘high performance’  systeem geïmplementeerd is. Het doel was om binnen zes maanden, op eigen kracht, doorbraken te realiseren in organisatieontwikkeling, zakelijke resultaten en klantprestaties. Gedurende het doorbraakproces van zes maanden werd het zelfsturende doorbraakteam door Rainmen gecoacht op:

 • Stretch: het gaan en blijven werken langs de afgesproken ambitie;
 • Focus: op het binnen zes maanden realiseren van de doorbraakprojecten;
 • Snelheid: het blijven vasthouden van het momentum;
 • Vooruitgang: het meten op, vieren en cross-functioneel communiceren van vooruitgang;
 • Executiegedrag: het niet onderhandelbaar nakomen van afgesproken samenwerkingsgedrag en professionele relaties;
 • Discipline: het vasthouden van de accountability-discipline, het proactief reageren op ‘potentiële belemmeringen’ en het benutten van het Doorbraakteam als denktank en support systeem.

Resultaat

Business resultaten:

 • Omzetstijging van €1.000.000,-
 • Een aantoonbare trendbreuk in de dalende klanttevredenheid
 • Laag verzuim (< 2,2%) in een zeer turbulente periode
 • Partner in business bij 4 koplopers in de markt
 • 4000 medewerkers ‘live’ op medewerkersportalen bij een koploper uit de zorg.
 • 3 nieuwe medewerkersportalen live.
 • 3 nieuwe cliëntportalen gestart.
 • Het gemiddeld aantal openstaande calls is afgenomen van 300 meldingen tot minder dan 100
 • Het aantal 3e-lijns verzoeken is afgenomen van 130 naar 70.

Samenwerkingsgedrag:

 • Het team heeft een duidelijke stempel gedrukt op de cultuurverandering binnen de organisatie. Door cross-functioneel samen te werken en sterk te sturen op het andere gedrag dat nodig is zijn veel negatieve gedragspatronen doorbroken.
 • Het team is in 6 maanden tijd 84% verbeterd op het collectieve samenwerking- en uitvoeringsgedrag. De grootste vooruitgang is geboekt op de high performance onderdelen: besluitvorming, vertrouwen en constructief vergaderen.
 • De onderlinge samenwerkingsrelaties, die bepalend zijn voor het samenwerkingsgedrag, zijn met 60% verbeterd. Dat is ruim boven de benchmark van 15 – 35 %.

Andere resultaten:

 • 7 van de 8 doorbraakprojecten zijn binnen tijd (6 maanden) en budget afgerond, het 8ste project is binnen 7 maanden afgerond.
 • De negatieve spiraal is doorbroken. Het team focust zich op successen en het boeken van vooruitgang.

Quotes

“Rainmen weet als geen ander een team van managers in een high performance team om te zetten door constructief met cross-functioneel gedrag en samenwerkingsrelaties aan de gang te gaan. Mijn team heeft binnen 6 maanden significante business resultaten neergezet in een zeer turbulente periode.”
– Lid managementteam, ICT dienstverlener Nederland

“Jullie weten ons en mij op jullie persoonlijke manier te stimuleren om ambities te realiseren. Aansprekend door jullie gedachtegoed, coaching en persoonlijke passie!”
– Senior Business Consultant,  ICT dienstverlener Nederland

Opdracht uitgevoerd door:

Robert Nieuwland Robert Nieuwland– Rainmaker - Bij iedere klant waar ik kom creëer ik een wedstrijd. In het spelen van wedstrijden zit namelijk duidelijkheid, beweging en het maakt energie los. Mijn positie daarbij is wisselend, van programma manager tot coach.