Op weg naar een nieuwe organisatie(structuur)

 Cases Op weg naar een nieuwe organisatie(structuur)
organisatiestructuur

Inleiding

Een zelfstandig bestuursorgaan binnen de overheid met als functie kwaliteitsbewaking en advies. Per 1 januari 2017 is een onderdeel van het orgaan overgegaan naar een andere overheidsorganisatie en is het achterblijvende deel opnieuw vormgegeven om de taken zo goed mogelijk in verbinding met de omgeving te verrichten.

Situatie

Een overheidsorganisatie wordt gesplitst. Het achterblijvende deel wordt geherstructureerd deels door de gevolgen van de splitsing, deels om uiteindelijk meer in verbinding met de omgeving te werken. De gedachte was eerst de structuur aanpassen en daarna projecten voor verbetering starten. Op de reorganisatie werd rechtstreeks vanuit de Raad van Bestuur gestuurd.

Vraag aan Rainmen

Help ons om de reorganisatie af te ronden en de nieuwe structuur in werking te zetten.

Aanpak

Rainmen heeft het managementteam ‘in oprichting’ van de toekomstige organisatie meteen als team aan het werk gezet, dus voordat dit team in de nieuwe structuur formeel was opgericht. Het (nieuwe) team is gecoacht op het formuleren van een ambitie voor de toekomstige nieuwe organisatie en de ontwikkeling van samenwerkingsgedrag. Het team heeft daarnaast de horizontaal gedeelde verantwoordelijkheid op zich genomen om in cross-functionele samenwerking de nieuwe structuur in werking te zetten. Vanuit die basis zijn er prioriteitsprojecten opgepakt die de organisatie binnen een half jaar op voorsprong zetten bij de start van de nieuwe structuur. Het prioriteitsproject dat leren en innoveren een boost geeft is geleid door Rainmen. Daarnaast heeft Rainmen een verbinding tussen de managementlagen ingezet. Door anders te doen krijg je andere resultaten. De structuur volgt.

Resultaat

Het nieuwe managementteam staat al geoefend aan het roer op het moment van de invoering van de nieuwe structuur. Er is bovendien zichtbaar en merkbaar iets veranderd aan de top nu er vanuit het managementteam al meer als eenheid wordt gestuurd. Op een aantal terreinen is door de projecten vooruitlopend op de nieuwe structuur vooruitgang geboekt die intern en extern merkbaar is. Denk aan een andere houding en positionering in het werkveld en toegenomen aandacht voor leren en ontwikkelen. De –uiteindelijke- versnelling van de reorganisatie is mede door het opgebouwde onderlinge vertrouwen in het team met lef en op creatieve wijze vormgegeven. Door de afgesproken en geoefende onderlinge supportstructuur is voortzetting langs de huidige lijnen geborgd. Er zijn ondermeer afspraken gemaakt over de wijze van besluitvorming en communicatie. Het anders werken en samenwerken om andere resultaten te halen is al gestart voordat de structuurverandering een feit is. Door het management in een simulatie een gezamenlijke leerervaring te geven op hoe samenwerken tussen de lagen kan, start de nieuwe organisatie met het krachtige vermogen om in dialoog en met gezamenlijke inspanning te werken aan de toekomst.

Quotes

“Nicole is ruim een jaar als adviseur werkzaam geweest om de Raad van Bestuur bij te staan in grote structurele en culturele veranderingen bij onze overheidsorganisatie. Met grote vaardigheid heeft ze vooral waar het -verticale en horizontale- samenwerkingsrelaties betreft ontwikkelingen in gang gekregen en versnellingen daarin aangebracht.”
CEO – Overheidsorganisatie

Nicole is zeer gedreven om te komen tot organisatie-ontwikkeling, eager in het aanpakken van uitdagingen om de organisatie in een stand te krijgen van leren en ontwikkelen. Ze houdt vast als de tijd rijp is en betrekt de omgeving daar goed in. Ze weet creatief sessies voor te bereiden tot tevredenheid van iedereen. Ze is geduldig en weet te luisteren naar de klantvraag om die met eigen contouren in te vullen. Ook de sparring gaat zij niet uit de weg en is kritisch de dialoog. Ik kijk terug op een leuke tijd van samenwerken met gezonde professionele spanningsmomenten.
Manager HR – Overheidsorganisatie

Opdracht uitgevoerd door: