Videocase: implementatie ECD door ander samenwerkingsgedrag

 Cases Videocase: implementatie ECD door ander samenwerkingsgedrag

De Prinsenstichting

De Opbouw richt zich op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd. Het werkgebied van De Opbouw omvat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Bij de Opbouw werken ongeveer 5500 mensen voor ongeveer 4500 jongeren, volwassenen en ouderen.

De Prinsenstichting en Zideris, twee werkmaatschappijen die onder De Opbouw vallen, stonden voor de uitdaging om een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) te selecteren en te implementeren. Voor de eerste fase, het selecteren van het ECD, heeft Rainmen het selectieproces begeleidt. Voor de implementatiefase is Rainmen gevraagd als programmamanager voor de projectgroep met de focus op samenwerking, de afstemming en het veranderproces. Beide fases zijn binnen tijd en budget afgerond. Bekijk hierboven de ervaringen van De Opbouw.

Bekijk de video hierboven om de ervaringen van de Prinsenstichting uit eerste hand te horen!