Cases

Videocase: implementatie ECD door ander samenwerkingsgedrag

De Prinsenstichting en Zideris stonden voor de uitdaging om een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) te selecteren en te implementeren.

Videocase: Realiseren van blijvende cultuurverandering

Facility heeft samen met Rainmen het Rapid Team Results programma doorlopen om een blijvende cultuurverandering te realiseren binnen 6 maanden.

Op weg naar een nieuwe organisatie(structuur)

Een zelfstandig bestuursorgaan binnen de overheid met als functie kwaliteitsbewaking en advies. Per 1 januari 2017 is een onderdeel van het orgaan overgegaan naar een andere overheidsorganisatie en is het achterblijvende deel opnieuw vormgegeven om de taken zo goed mogelijk in verbinding met de omgeving te verrichten.

Strategische propositie ontwikkelen en vermarkten

De afdeling productontwikkeling van deze softwareleverancier met 80-100 medewerkers heeft te maken met toenemende concurrentie waarbij zij onvoldoende onderscheidend waren in hun oplossingen voor klanten.

Sneller anticiperen op marktontwikkelingen

Dit bedrijf in de ICT sector met 3 vestigingen in Nederland heeft 250 tot 500 medewerkers. Eén van de business units stond voor een grote financiële uitdaging en had te maken met een sterk dalende klanttevredenheid. Zij waren onvoldoende in staat om aan te haken bij de meest innovatie organisaties in de markt.

Twee bedrijven in synergie laten samenwerken

Zowel deze bouwmaatschappij (60-70 medewerkers) als de vastgoedontwikkelaar (15-20 medewerkers) hebben te maken met een krappere markt en toenemende concurrentie. Om in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar integrale bouwprojecten is een hechtere samenwerking tussen beide organisaties gewenst.