Strategie implementeren kun je leren!

We besteden in de praktijk erg veel tijd en geld aan het definiëren van onze strategie. Uitgebreide marktonderzoeken, analyses van concurrenten, SWOT analyses, kosten noch moeite worden gespaard. Want zonder heldere strategie, geen succes. Maar uiteindelijk krijgt een strategie pas waarde wanneer deze ook in actie wordt omgezet. Waarom maken we het daar dan zo enorm complex?

Complex?

Ja complex en niet zo gek, want de markt en de klantvraag veranderen steeds sneller en externe uitdagingen komen als grote rode pijlen op organisaties af. Als oplossing schakelen we strategiebureau’s in en organiseren we jaarlijkse heisessies. Met als resultaat een zeer strakke en duidelijke strategie die rekening houdt met de externe uitdagingen. Het antwoord op de vraag hoe je deze strategie in beweging krijgt blijft echter onbeantwoord.

Hierdoor ontstaan er allerlei symptomen van onduidelijkheid;

  • een explosie van projecten en losse initiatieven,
  • ellenlange vergaderingen zonder daadwerkelijke besluitvorming,
  • medewerkers die zich verschuilen binnen hun eigen afdeling,
  • een wij versus zij cultuur binnen de muren van de eigen organisatie,
  • onuitgesproken conflicten, geroddel en niemand die verantwoordelijkheid pakt.

Kortom complexiteit en onduidelijkheid, wat leidt tot wantrouwen met als gevolg dat snelheid, kwaliteit en moraal achteruit hollen. En dat betekent in ieder geval één duidelijke verliezer: de klant!

Strategie implementeren, ga het vooral proberen!

Het bedenken en definiëren van de strategie is dus vaak het probleem niet, de uitvoering des te meer. De oplossing lijkt misschien simpel maar tegelijkertijd zien we het zo weinig in de praktijk gebeuren. Waar het in de kern om gaat is het concreet maken van de ambitie, de prioriteiten, het gedrag en de samenwerkingsrelaties. Waar vaak gedacht wordt dat deze elementen, oftewel cultuur, maar weinig te beïnvloeden en niet te meten zijn, bewijzen wij in de praktijk dat dit anders kan!

Breng duidelijkheid in het hoe, langs de volgende elementen:

1. Ambitie

Start met helderheid in de gezamenlijke ambitie. Wat zien we concreet over 12 maanden? Hoe praten klanten dan over ons, hoe werken we met elkaar samen en welke bijdrage leveren we daarmee aan de organisatie? De ambitie geeft duidelijk richting aan de strategische doelen en geeft een beschrijving van het gewenste prestatieniveau, waarbij de lat altijd hoger wordt gelegd dan het huidige niveau. Net als een heldere strategie zorgt een heldere ambitie op zichzelf niet voor betere resultaten en moeten de onderstaande elementen ook concreet gemaakt worden.

2. Prioriteitsprojecten

Breng focus aan op die projecten die cruciaal zijn om in beweging te komen versus bureaucratie, micromanagement en een overload aan projecten. Het moeten geen grote complexe thema’s zijn maar korte sprints op deze projecten. Snelheid in het selecteren, invoeren en afronden van deze projecten, waarbij het continu bijsturen veel belangrijker is dan het maken van het perfecte plan. Hierbij is een project geen los eilandje binnen de organisatie, maar de verantwoordelijkheid van het gehele team.

3. Gedrag

De kers op de taart. Helderheid in het gedrag dat medewerkers dag in dag uit zichtbaar laten zien op weg naar de ambitie. Dit is veel scherper dan holle kernwaarden. Het gaat om wat je de mensen binnen de organisatie concreet ziet doen. Hoe nemen we besluiten? Hoe vergaderen we constructief? Hoe spreken we elkaar open en eerlijk aan? Hoe gaan we om met conflicten? Het hoe kan hier niet duidelijk genoeg zijn. Een vertaling in concreet gedrag is een absolute voorwaarde voor iedereen om eigenaarschap te pakken.

4. Relaties

Tot slot hebben we schone relaties nodig. We hoeven niet met elkaar op vakantie of elkaars kinderen op te voeden, maar er dient wel een klimaat te zijn van vertrouwen en veiligheid. Is het veilig genoeg en is er genoeg ruimte om het gewenste gedrag te kunnen vertonen, om fouten te maken en hiervan te leren zodat er actie ondernomen kan worden om het anders te doen?

Alle elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wijken af van de traditionele opvattingen. Vergis je niet, het gaat dus echt om de combinatie van alle onderdelen die beweging en blijvend resultaat teweeg brengen. Een interventie op slechts één van de onderdelen levert wellicht kortstondige energie, maar vervliegt wanneer je het niet als integraal geheel aanpakt. Door middel van afspraken én metingen op alle elementen, is het mogelijk voor teams om optimaal te presteren op de gestelde prioriteiten en vindt er beweging plaats richting de gewenste ambitie.

Met deze vier elementen op het netvlies, willen wij alleen nog maar zeggen: ga het vooral proberen! Wil je toch wat meer houvast? Lees dan ons e-book Strategie Executie: Van Strategie Naar Resultaat – De 5 Onmisbare Stappen Om Strategie Echt Om Te Zetten In Succesvolle Executie. 

Mail ons op hallo@rainmengroup.com of bel ons op 085-0434842.

Wil jij op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Maandelijks sturen we je een update met het laatste Rainmen nieuws, blogs, video’s en case studies.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Connect met Rainmen

Linkedin

Nog meer inspiratie

Tips over strategie-implementatie?