Meet het gedrag, niet het resultaat

Wat meten we eigenlijk?

Je herkent het vast wel. Je hebt een nieuw plan, keurig uitgedacht, met bijbehorende planning en kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) om dit plan tot een succes te maken. Vervolgens ga je van start, terwijl je telkens meet of je nog op de juiste weg bent naar succes. Is je planning nog realistisch? Behaal je de KPI’s? Allerlei systeem filosofieën, zoals ISO en TQM, hebben ons geleerd dat het zinvol is voortdurend je voortgang te meten. Ondanks deze metingen, komt het echter nog regelmatig voor dat projecten niet slagen. De vraag hierbij is, wat meten we nu precies en hoe draagt dat bij aan het behalen van onze resultaten?

Hoe meten we nu en waarom moet het anders?

Grote en risicovolle projecten, zoals koersveranderingen of organisatiekantelingen, worden over het algemeen vooral op eindresultaat gemeten. Dit gebeurt veelal in de bekende metrics van ‘opbrengst’, ‘efficiëntie’ en ‘omvang’, om te zien of de verwachtingen waargemaakt zijn. Denk hierbij aan alle KPI’s die in organisaties rondgaan over faalkosten, personeelsverloop, winst, marktaandeel en marge etc. Daarnaast helpt dit ons te leren voor de toekomst, wat er beter gedaan kan worden bij een soortgelijk toekomstig project en bij het opstellen van prognoses en jaarplannen.

Feit: Er bestaat geen status quo meer maar we zijn continu in een staat van verandering. Daarmee moeten we misschien wel concluderen dat het meten van resultaten niet meer voldoet. Resultaten kunnen immers slechts achteraf gemeten worden en stellen ons niet in staat te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen tussentijds. Terwijl juist tijdens deze nieuwe ontwikkelingen de winst te behalen valt in het wel of niet succesvol afronden van een project. Proactief herstel toepassen, kan alleen als je tussentijds meet of je nog op koers bent richting het gewenste eindresultaat.

Welke dingen meet je dan wel?

Als we teams in onze organisatie gaan beschouwen als topteams of ‘high performance teams’ dan is meten een cruciaal onderdeel van het succes. Alle topteams in de sport meten om te kijken of ze vooruit gaan, verbeteren en perfectioneren wat ze doen. De meeste tijd wordt echter besteed aan het oefenen met ‘hoe om te gaan met onverwachte situaties’. Ze houden nauwlettend in de gaten welk samenwerkingsgedrag nodig is om te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen, zoals het wegvallen van een sterspeler of de onverwachte move van een tegenspeler. Omdat de samenwerking tussen spelers de link is naar het flexibel handelen en dus het winnen van een wedstrijd. Dit gedrag wordt vervolgens zo vaak als nodig geanalyseerd, geoefend, getraind en bijgehouden om tijdens de wedstrijd niet in verwarring te raken en heel snel te herstellen om te blijven winnen.

Voor teams in organisaties geldt precies hetzelfde. Welk samenwerkingsgedrag is cruciaal om in te kunnen spelen op onverwachte situaties en toch tot het juiste resultaat te komen? Het meten van het eindresultaat is dan niet voldoende. In plaats daarvan zouden we focus moeten hebben op het samenwerkingsgedrag dat nodig is om tot het resultaat te komen en dit gedrag tussentijds meten om te bepalen of we nog de juiste koers varen.

Meer weten over het meten op voortgang? Lees dan ook zeker ons e-book Van Strategie Naar Resultaat – De 5 onmisbare stappen om strategie écht om te zetten in succesvolle executie. In dit e-book is meten op voortgang één van de stappen om je strategie succesvol ten uitvoer te brengen.

Wat is meetbare gedragsverandering

Meetbare gedragsverandering is het meten van de ontwikkeling binnen een team of organisatie rondom het uitvoeren van afgesproken samenwerkingsgedrag. Hoe beter een team is in het uitvoeren van het afgesproken samenwerkingsgedrag, hoe groter de kans dat het gewenste eindresultaat wordt bereikt. Maak voor een team dus heel helder en inzichtelijk, aan de hand van het gewenste eindresultaat, welk concreet gedrag er nodig is om dit resultaat te halen.

Een aantal tips voor het meten van gedrag

Ga uit van imperfectie: Je weet dat er onverwachte situaties ontstaan, dat mensen in de stress raken en niet altijd doen wat nodig is. Dat er bij wijze van spreke sterspelers uit kunnen vallen of een geweldige concurrent de kop opsteekt. Welk samenwerkingsgedrag is dan cruciaal om hier flexibel mee om te kunnen gaan?

Doe aan de start van een verandertraject of project een nulmeting op de gedragsafspraken. Hoe goed vinden we dat we dit gedrag al toepassen? Geen ingewikkelde meting maar vooral een aanknopingspunt om met elkaar het gesprek over de samenwerking in onverwachte situaties te voeren. Bouw vervolgens regelmatig een meetmoment in om de voortgang op dit samenwerkingsgedrag te meten en te bespreken. Wat gaat goed en wat moeten we nog aanscherpen? Op welk gedrag moeten we de komende week de focus leggen? Welke potentiële blokkades zien we op ons af komen? En op wat voor manier gaan we dan samenwerken om daarop te anticiperen?

Voor onze klanten meten wij bij de start, tussendoor en aan het einde, het samenwerkingsgedrag van teams op bijvoorbeeld het inzetten van de sterktes van teamleden en het tijdig en open delen van informatie. Maar ook het constructief omgaan met conflicten, het naleven van afspraken en beloften en hoe goed ze zijn in proactief herstel. Elementen die bepalend zijn voor of je als team succesvol bent en blijft tijdens veranderingen.

Wij zijn nieuwsgierig naar jullie metingen bij verandering en hoe het bij jou in de praktijk anders kan als het gaat om meten!

Mail ons op hallo@rainmengroup.com of bel ons op 085-0434842.

Wil jij op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Maandelijks sturen we je een update met het laatste Rainmen nieuws, blogs, video’s en case studies.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Connect met Rainmen

Linkedin

Nog meer inspiratie

Tips over strategie-implementatie?