In gesprek met Michael van Praag: zijn visie op leiderschap

Michael van Praag

Michael van Praag, executive Rainmaker, schuift regelmatig bij ons aan tafel voor een kop koffie en een goed gesprek. Deze week hadden we het met Michael over leiderschap. Voor hem geen theoretisch begrip, hij put uit rijke ervaring onder andere als directeur van een keten elektronicazaken op Nederlandse en buitenlandse luchthavens, waar hij 36 jaar met plezier leiding aan gaf.

Dienend leiderschap versus hiërarchisch leiderschap

In gesprek met Michael noemt hij, zonder dat wij de woorden ‘dienend leiderschap’ of ‘hiërarchisch’ ook maar gezegd hebben, allerlei zaken die uitwijzen dat hij het voorbeeld is van een dienend leider. Oftewel een leider die zich in dienst stelt van de mensen op de werkvloer. Die begrijpt dat kennis, ervaring, inzet van creativiteit en betrokkenheid van werknemers het belangrijkste kapitaal voor een organisatie is. Geen hiërarchische top-down aanpak maar een leider die voorwaardenscheppend is voor groei en ontwikkeling. Een leider die bovendien die focus heeft op het creëren van een veilige leeromgeving, waarin mensen zichzelf en elkaar willen uitdagen en aanmoedigen in lijn met het gewenste resultaat.

Michael van Praag: het levende voorbeeld van een dienend leider!

Terug naar ons gesprek, wat waren de aanknopingspunten met Michael om bovenstaande te concluderen?

1. Weet wat je wil:
Je moet weten wat je wilt als leider. Hij noemt een voorbeeld in zijn tijd bij Ajax. “Ik wilde dat Ajax weer het Real Madrid van Nederland werd, dat ze aanzien kregen en het weer de club werd van iedere Amsterdammer”. Dat is een kwestie van heel bewust keuzes maken, afwegen waar je ja en nee tegen zegt. En in alles wat je doet die focus voor ogen houden.

2. Wees integer:
Voor Michael betekent dit dat mensen op je kunnen vertrouwen. Oftewel dat je doet wat je zegt. Het simpele principe van afspraak = afspraak. Wat er vaak gebeurt als er bijvoorbeeld een ontslagprocedure wordt gestart, dat contractuele afspraken geschonden worden omdat de situatie is verandert en dit de directeur ten goede komt. Dat is dus niet integer. Ten tweede noemt hij het belang van privacy. Als iemand je in vertrouwen iets vertelt hoor je dat serieus te nemen en die informatie bij je te houden.

3. Geef je medewerkers aandacht:
Niet alleen omdat de medewerker dat verdient maar ook omdat je bedrijf dat nodig heeft. Wat niet werkt: Als directeur verkondigen dat je deur altijd open staat. Mensen komen pas naar je toe als ze je vertrouwen en weten dat je aandacht echt gemeend is. Hoe deed Michael dat dan? Door op de hoogte te zijn van de privésituatie van zijn medewerkers. Dus niet vragen naar de medewerker maar vragen naar de mens achter de medewerker.

“Resultaten worden gehaald omdat mensen met plezier voor je werken en omdat ze graag met elkaar samenwerken.” – Michael van Praag

4. Faciliteer je medewerker:
Als werkgever is je belangrijkste taak het faciliteren van je medewerkers zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat doe je in de sport ook, jij reikt het gereedschap aan om de sporter optimaal te laten presteren. Daar moet je de juiste voorwaarden voor scheppen anders kun je niet verwachten dat je sporter of medewerker alles geeft. Dit doe je onder andere door te zorgen dat de werkomstandigheden in orde zijn. Oftewel dat het veilig genoeg is, er goed materiaal aanwezig is, mensen een goede kop koffie kunnen drinken, er ruimte voor pauze is en er flexibele werktijden zijn. Ten tweede door mensen de mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat iedereen een persoonlijk ontwikkelingsplan heeft die hij of zij ook waar kan maken.

5. Betrek mensen bij beslissingen:
Neem altijd mensen mee in beslissingen, daarmee creëer je draagvlak. Een mooi gezegde hierin is: people support, what they help to create. En dat betekent niet ad-hoc mensen betrekken, dat betekent een overlegstructuur aanbrengen op z’n minst met het managementteam. Zorgen dat hoofden van je afdeling de mensen op de werkvloer betrekken en deze informatie terug spelen. En tot slot is het belangrijk om ook in overleggen rekening te houden met elkaars tekortkomingen. We zijn niet allemaal even snel in het begrijpen van een begroting of even snel in het doorlezen van een rapport.

Benieuwd naar ons volgende gesprek met Micheal van Praag? Volg ons op social media en blijf op de hoogte!

Wil je Michael van Praag graag een keer live ontmoeten? Meld je aan voor de eerstvolgende proeftuin en neem een kijkje op onze event-pagina. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

nog meer inspiratie

Ervaar onze impact
met een gratis sessie