HR change activisten

HR Change Activisten gezocht. Samen werken aan HR Innovatie!
Er wordt veel geschreven, getwitterd en geblogd over de uitdagingen en lijstjes van HR. Er is ook veel kritiek geweest afgelopen jaren. Zo wordt er gezegd dat HR geen businesspartner is en is afgekalfd tot een administratieve serviceverlener. Dat vernieuwing in de kiem wordt gesmoord door regeltjes en procedures. Dat HR stuurt op “ouderwetse” data zoals verzuim of ontevreden medewerkers. Wat leveren alle prachtige plannen, zoals duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en strategische personeelsplanning eigenlijk op? En waar blijft die scherpe data-analyse?
Genoeg reden voor ons als HR specialisten om het anders te doen
Wij geloven in de onmisbare toegevoegde waarde van HR als expert in organisatieverandering. Wij willen nieuwsgierige en actieve HR managers en specialisten samenbrengen. Om te leren van innovatieve experimenten zoals nieuwe flexibele functiestructuren en moderne performance systemen. Om goede ideeën te verzamelen en te delen. Een soort crowdfunding van ideeën, ervaringen en uitvoeringsstrategieën. Om in onze eigen organisaties, veranderingen te gaan starten.

Daarom is dit de start van een community van HR specialisten met de moed en bereidheid het verschil te maken, de koppen bij elkaar te steken en samen te werken aan een innovatieve HR! Dit doen wij voor HR, maar ook vooral voor de mensen en de organisaties waar we in werken. Wat ons betreft mag dat best iets minder braaf: met lef een beetje bravoure de rol van organisatieontwikkelaar en change specialist claimen. Een rol die té vaak wordt uitbesteed.

Hoe willen we dit doen?
We willen jou als HR specialist vragen om jouw kennis met ons te delen door, in eerste instantie, 10 vragen te beantwoorden over het gedrag in jouw organisatie. Wat kan jij van ons verwachten?

Jij krijgt een score van de effectiviteit binnen jouw organisatie op basis van het gedrag dat jij om je heen ziet.
Wij verzamelen de resultaten en starten aan de hand hiervan de discussie.
Na de zomer organiseren wij een event om live met elkaar in gesprek te gaan, waar je te zijner tijd van ons een uitnodiging voor ontvangt.
Door je alvast aan te sluiten bij deze groep, kun je helpen bij het opbouwen van onze community van HR specialisten. In de tussentijd gaan wij een reeks blog’s schrijven om jullie vast te prikkelen.

Dit onderzoek starten we vanuit Rainmen, transformatiespecialist, waar wij organisaties in alle sectoren helpen om vanuit ambitie en samenwerkingsgedrag heel snel te leren anticiperen op verandering en turbulente marktontwikkelingen. Wij hebben een schat aan ervaring binnen het HR werkveld en willen, samen met andere HR specialisten, kennis en ervaring delen en combineren.

Geloof jij, net als wij, in de onmisbare toegevoegde waarde van HR als expert in organisatieverandering?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

nog meer inspiratie

Ervaar onze impact
met een gratis sessie