Duurzaamheid & organisatiecultuur

De beweging van ‘Profit’ naar ‘Planet’
Het is geen geheim dat de ‘groene en sociale agenda’ een steeds grotere rol begint te spelen. Je ziet dit terug in de tweede kamer verkiezingen van 2017, waarbij veel mensen op partijen stemden met sterke punten op het gebied van klimaatverandering. Daarnaast verenigen bedrijven zich en roepen de overheid op om meer actie te ondernemen op klimaatgebied. Waar je ziet dat van de 3 P’s van John Elkington ‘Profit’ tot nu toe de meeste focus heeft genoten, zijn in de laatste jaren ook ‘People’, en recentelijk in sterk toenemende mate ‘Planet’, hieraan toe te voegen. De politieke ontwikkelingen van begin 2017 in combinatie met het klimaatakkoord en de groeiende interesse vanuit bedrijven, zijn hier een goede weerspiegeling van.
Jesse Klaver effect of grotere trend?
Je kunt je afvragen of er geen sprake is van een zeker ‘Jesse Klaver effect’ met zijn enthousiaste jonge honden-houding en zijn enigszins knullige parallellen met Barack Obama. Wellicht wekt hij op deze manier dusdanig veel sympathie op, dat mensen eerder geneigd zijn om op een partij als GroenLinks te stemmen. Echter haalt de Partij van de Dieren tegelijkertijd voor het eerst 5 zetels binnen en promoveert prompt van niche-partij met underdog status, naar een belangrijke vertegenwoordiger van degene zonder stem, met sterke ambities op maatschappelijk- en milieugebied. Als je dit samen met een reeks andere ontwikkelingen ziet gebeuren, trek ik de conclusie dat er zeker een grotere trend zichtbaar is.

Ik vind het interessant om te zien hoe steeds meer mensen realiseren dat de aarde onze eerste prioriteit is en dat het verdienen van geld hierbij van ondergeschikt belang is. Geld heeft immers slechts het privilege om te bestaan als concept, omdat wij een aarde hebben om op te leven.

De sleutelrol van de organisatiecultuur
Hoewel het een veelbelovend teken is dat de overheid zich steeds meer inzet voor een duurzame samenleving, valt een heleboel winst te behalen binnen grote, invloedrijke bedrijven. Zoals binnen een land de inwoners voor de echte invulling zorgen, zo zorgt ook de organisatiecultuur binnen een bedrijf voor de grootste verandering. Het gedrag van de organisatie en zijn mensen, en dus de keuzes en het handelen, worden uiteindelijke grotendeels gestuurd door de cultuur.

Zoals ik al noemde, heeft ‘profit’ lange tijd voorrang gekregen en een groot deel van de hedendaagse schade aan het milieu is hieraan toe te schrijven. Het zijn dus ook de bedrijven die een belangrijk verschil kunnen maken als het gaat om het uitbreiden van de ‘groene beweging’ door het implementeren van een duurzamere werkwijze. Steeds meer organisaties zien nu in dat er een standpunt geformuleerd moet worden met betrekking tot duurzaamheid. Alzira Schaap van Royal HaskoningDHV zegt hierover: “bedrijven ervaren prikkels van allerlei kanten om te veranderen en kijken daarbij steeds meer naar hun purpose; waarom zijn ze op aarde? Duurzaamheid verschuift daarbij van “het beperken van negatieve effecten”, bijvoorbeeld door energiebesparing, naar “waarde toevoegen aan de omgeving”.

Concrete stappen tot duurzaamheid
Om als bedrijf te veranderen en een diepgaandere impact te hebben, is het dus belangrijk om je ambitie tot duurzaamheid onderdeel te maken van de organisatiecultuur. Het is vaak makkelijker om simpele maatregelen te implementeren, zoals het gebruik van LED lampen of recyclebare koffiekopjes, dan daadwerkelijk de organisatiecultuur te veranderen. Bedrijven zoals Lidl, om een voorbeeld te noemen, nemen hierin al belangrijke concrete stappen door maatregelen zoals het bouwen van het meest duurzame distributiecentrum van Nederland. Marjan Minnesma, milieuactiviste en directrice van de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie “Urgenda”, stelt dat verantwoord ondernemen in het hele bedrijfsleven van Lidl verweven zit en dat met zoiets als de bouw van het distributiecentrum aan alle aspecten op het gebied van duurzaamheid is gedacht.

Als je benieuwd bent hoe je binnen jouw organisatie de juiste stappen kunt zetten om cultuurverandering tot stand te brengen, download dan de whitepaper “Maak duurzaamheid onderdeel van je organisatiecultuur.” Hierin lees je over ervaringen en tips van andere bedrijven, van MKB tot multinational, om duurzaamheid onderdeel te maken van jouw organisatiecultuur. Wil je aansluiten bij de beweging die gaande is? Dan kan dit whitepaper een goede eerste stap vormen om jouw organisatiecultuur de juiste kant op te sturen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

nog meer inspiratie

Ervaar onze impact
met een gratis sessie