Diversiteit inzetten bij high performing teams: van zwart-wit naar kleur!

Bijna iedereen kent wel een kleurenprofiel. Er zijn er meerdere en ze worden vaak ingezet bij het samenstellen van teams. Als we daarover vertellen in relatie tot high performing teams krijgen we al snel de reactie “Oh, dat ken ik, met die kleuren. Ik ben rood, heel doelgericht.” of “Ik kan niet samenwerken met blauwe mensen, die zijn te gestructureerd voor mij.”

En daar zit vaak ook meteen de weerstand. Want zo zwart-wit blijkt het in de praktijk vaak niet te zijn. De mens is geen model – niemand is een kleur en al helemaal niet één kleur. Een mens laat zich niet simpel in een hokje stoppen! We zijn complexe wezens, met eigen drijfveren, eigenschappen, competenties, kennis en ervaringen. Het maakt ieder van ons uniek en dat maakt juist dat iemand doet wat hij doet.

Profile Dynamics laat je beseffen dat de wereld niet zwart-wit is, maar kleurrijk door de diversiteit aan mensen die er leven. Een prima instrument dus om de diversiteit voor je team te laten werken. In dit blog leggen we uit waarom wij zo enthousiast zijn over Profile Dynamics en waarom we het steeds vaker inzetten bij het bouwen van high performing teams.

Scouten van talent - Ajax

Behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden

Wie is er niet opgegroeid met het mantra ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’? Dus altijd op tijd komen, want dat heb je zelf hoog in het vaandel staan. En de andere niet teveel aanspreken op gedrag, want dat voelt voor jou toch ook niet comfortabel? Maar zeg eens eerlijk: is dit wel zo effectief in de samenwerking binnen je team?

Bij Profile Dynamics gaat het er juist om om daadwerkelijk te snappen wat de ander nodig heeft om zijn beste ‘ik’ te laten zien. En ja, dat kan wel eens heel wat anders zijn dan jijzelf nodig hebt. Snap je wat de ander nodig heeft om zich bijvoorbeeld uit te spreken of zich te committeren aan een besluit?

Om goed aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de ander is het daarom belangrijk om jezelf goed te kennen. Hoever wil je de ander tegemoet komen en je gedrag hierop aanpassen? En wanneer blijf je juist dicht bij je eigen behoefte?

Hoe werkt het in de praktijk?

Even een voorbeeld: maak kennis met Eva en haar team. Eva, een resultaatgerichte krachtige manager, heeft enorme moeite met lange teamvergaderingen. Tijdens de vergadering laten slechts weinig van haar teamleden zich horen en continu wordt er gezocht naar consensus. Er is nauwelijks sprake van voortgang. Haar geduld raakt op en Eva wordt steeds dwingender. Ook reageert ze kortaf in de vergadering. Haar team trekt zich meer en meer terug en niemand spreekt zich nog uit. In de wandelgangen wordt overigens wel druk overlegd. Als reactie hierop wordt Eva bazig en neemt ze besluiten zonder haar team daarin mee te nemen, wat echter nog meer ten koste gaat van de samenwerking. Een neerwaartse spiraal. Herkenbaar?

Profile Dynamics

Het gedrag van zowel Eva als haar team werkt elkaar tegen. Ze behandelen de ander zoals ze zelf behandeld willen worden. Maar dit zorgt juist voor olie op het vuur, waarmee het resultaat op de tocht komt te staan!

Met de Profile Dynamics teamanalyse realiseert het team zich dat Eva echt wel tegen een stootje kan en van duidelijkheid houdt. Voortaan zeggen de teamleden duidelijk waar het op staat en gaan ze de confrontatie niet meer uit de weg. Ook het gewenste resultaat van de vergadering houden ze voortaan goed voor ogen, ze spreken zich uit en zorgen dat ze stappen maken.

Aan de andere kant realiseert Eva zich dat autoritair gedrag bij haar team niet werkt. Ze laat nu ruimte voor inbreng door een korte discussie per onderwerp in te bouwen. Daarnaast luistert ze beter, geeft ze aan wanneer ze voldoende informatie heeft en maakt ze duidelijk wat haar besluit is, rekening houdend met wat besproken is.

Twee kapiteins die elkaar leren te ‘verstaan’

Nog een voorbeeld. Joris en Jana, twee teamleiders, sturen samen een groot samengevoegd team aan. Althans, dat is de bedoeling. Maar ze ‘verstaan’ elkaar niet. Joris ervaart dat hij continu in de lead is: hij zet acties uit en houdt de vaart erin. Jana ‘komt haar afspraken niet na’. Ze voelt zich opgejaagd, onveilig en vertraagd. Onderlinge communicatie tussen de twee teamleiders is dan ook minimaal. Wel hebben ze samen een heldere en uitdagende ambitie geformuleerd waar ze beiden enthousiast over zijn. Waarom werkt het dan niet?

Wat blijkt? Na een Profile Dynamics test blijkt hun eerste drijfveer voor beiden gelijk: ze hebben overeenstemming over het waarom. Maar de weg ernaartoe is volledig anders. Uit de 2e en 3e drijfveer blijkt namelijk dat Joris direct naar resultaat wil en Jana het proces eerst in gaat en dat bewaakt. Wat een verschil! En wat een aanvulling! In de Profile Dynamics App kunnen ze heel eenvoudig hun profielen met elkaar vergelijken en zicht krijgen op waar er in hun samenwerking mogelijke ergernissen ontstaan. Nadat ze dit onder ogen kwamen hebben ze duidelijke werkafspraken kunnen maken en veel explicieter kunnen communiceren naar elkaar wat hun route is en waar ze mee bezig zijn.

Profile Dynamics

Wat leren we hiervan?

Door de ander te behandelen zoals de ander behandeld wil worden, creëer je rust en balans in de situatie. Het haalt de angel eruit en geeft ruimte om de samenwerking waardevrij te verbeteren.

Bij Rainmen zien we dat ook zo. Zeker als het gaat over high performance teams. Teams die in de hectiek continu hun samenwerking verbeteren om resultaat te behalen. Gedrag en samenwerking staan bij high performance teams dan ook altijd op de agenda en zijn een vast onderdeel van de teamplannen.

Voor high performance samenwerking is onderlinge synergie belangrijk. Om de synergie te versterken gebruikt Rainmen onder andere het instrument Profile Dynamics, wat inzicht geeft in drijfveren (de 7 kleuren) van individuen, teams en organisaties. Het geeft inzicht in waarom iemand doet wat hij doet. Of juist niet doet. En wat iemand nodig heeft om het beste van zichzelf te geven voor het teamresultaat.

De zeven drijfveren van Profile Dynamics uitgelegd

Profile Dynamics maakt, in tegenstelling tot sommige andere kleurenprofielen, gebruik van zeven kleuren, die ieder een waardensysteem beschrijven. Hieronder op een rijtje waar de kleuren ook al weer voor staan:

Kleurenprofiel - Profile Dynamics

Paars zoekt verbinding en geborgenheid. Hecht aan het oude vertrouwde en traditie en wil graag bij de club horen. Denk aan woorden zoals bescheiden, cijfert zich weg, de vaste plek, ongeschreven regels, toegewijd, traditioneel, veiligheid, symboliek en mystiek, eergevoel hoog in het vaandel, vaste gebruiken en trouw aan de clan.

Rood is gedreven leiderschap en daadkracht tonen, krachtig en vechtlustig optreden en zoekt respect. Denk aan woorden zoals actie, beheerst, besluitvaardig, conflict bereid, daadkracht, direct, hier en nu, impulsief, krachtig, snelheid, strijdvaardig, onverzettelijk en territorium gevoelig.

Blauw houdt van eigen structuur, discipline en ordelijk werken, betrouwbaarheid, eerlijkheid en het werk goed afmaken. Denk aan woorden zoals consciëntieus, degelijk, harde werker, hecht aan regels en procedures, hiërarchisch ingesteld, maakt het af, plichtsbesef, transparant, taakgericht, vasthoudend en details.

Oranje is gedreven tot het halen van resultaat op gestelde doelen. Houdt van werken aan succes en het eigen kunnen etaleren. Denk aan woorden zoals ambitieus, altijd bezig, competitief, doelgericht, efficiënt, positiviteit, resultaatgericht, risicobereid, ziet kansen, zorgt voor een goede indruk en wil erkenning.

Groen houdt ervan zich in anderen te verdiepen, in harmonie samen te werken en anderen te helpen. Denk aan woorden zoals harmonie, empatisch, samenwerken, compassie, gevoelig, gezellig, hartelijk, mensgericht, conflict mijdend, sociaal, sensitief, betrokken, draagvlak en polderen.

Geel is gedreven om tot de kern door te dringen, inzichten op te doen, nieuwe perspectieven te onderzoeken en te analyseren. Denk aan woorden zoals analytisch, creatief, conceptueel, doordenken, innovatief, lange termijn, onafhankelijk, speels, vrijdenkend, strategisch, geeft anderen ruimte, flexibel en eigenwijs.

Turkoois houdt van eenvoud, bescheidenheid, integratie van het aardse met het spirituele en heeft een holistische visie. Denk aan woorden zoals alles is met elkaar verbonden, tevreden, relativerend, innerlijke rijkdom, hoger bewustzijn, accepteert ‘het niet weten’, aanvaardt complexiteit, brede blik en past zich aan.

Wat leveren die kleurtjes dan op?

Hoe handig is het om te weten waarom iemand doet wat hij doet in situaties waar het erop aankomt; waar het verschil ‘m zit in krachtig en efficiënt samenwerken. Vanuit begrip en inzicht op elkaar reageren en aansluiten om die krappe deadline te halen, snel tot een gezamenlijk besluit te komen of een efficiëntere taakverdeling met elkaar te bepalen.

Kort gezegd is het een handleiding van de do’s en dont’s in de onderlinge interactie en samenwerking. Het geeft

  • zelfkennis en kennis van de ander;
  • begrip en acceptatie van elkaars verschillen;
  • een basis om zonder oordeel met elkaar in gesprek te gaan en beter samen te werken.

De kleuren van Profile Dynamics maken het makkelijker om je eigen gedrag en dat van je teamgenoten te begrijpen. Het persoonsprofiel en de teamanalyse geven een vereenvoudiging van de realiteit. En juist die vereenvoudiging leidt sneller tot inzicht, begrip, acceptatie en waardering van de verschillen. Een stuk makkelijker om vervolgens zonder oordeel met elkaar het gesprek aan te gaan. Waardevrij en accountable op elkaar aansluiten en met elkaar bepalen wat er anders en beter kan in de samenwerking. Voor high performance teams een randvoorwaarde voor resultaat.

Wil jij ook dat diversiteit voor jouw team gaat werken in de groei naar high performance? Neem dan contact op voor een offerte op maat via hallo@rainmengroup.com of 085-0434842. Of download onze brochure!

Wil jij op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Maandelijks sturen we je een update met het laatste Rainmen nieuws, blogs, video’s en case studies.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Connect met Rainmen

Linkedin

Nog meer inspiratie

Tips over strategie-implementatie?