DOORBRAAKTEAMS

 Onze aanpak Doorbraakteams
Interim leiderschap
Leiderschap expedities
doorbraakteams

Hoe zorg je ervoor dat de strategische plannen worden omgezet in de gewenste business resultaten? Hoe ziet het succes van jouw organisatie eruit en hoe zorg je dat je daar binnen 6-9 maanden naartoe beweegt? Ben je in staat om samenwerkingsgedrag binnen en tussen teams in lijn te krijgen met de strategie? Of om het aantal initiatieven en projecten terug te brengen naar alleen de cruciale projecten?

Doorbraakteams die de strategie van papier trekken, het lijkt bijna een utopie. Toch is het mogelijk.

In vrijwel alle organisaties zorgt het ‘silo’ of ‘eilandjes’ gedrag tussen teams en afdelingen voor afbreuk aan het resultaat. Om tot organisatieontwikkeling op strategisch niveau te komen, is cross functionele samenwerking onontbeerlijk. Strategische initiatieven zijn immers vrijwel altijd cross functioneel. En dat is waar een doorbraakteam om de hoek komt kijken.

Wat is een doorbraakteam?
De naam ‘doorbraak’ zegt het al: Dit is een team dat aan de slag gaat met de opdracht om in 6 tot 9 maanden de strategische hoofdpijndossiers aan te pakken en cruciale zaken binnen de organisatie te doorbreken. Het is een cross functioneel team dat wordt samengesteld met leden uit diverse teams die samenwerken langs de bewezen accountability aanpak. We gaan met jou in gesprek en bepalen samen wat de beste manier is om jouw organisatie verder te helpen.

Wat levert een doorbraakteam op?
Wij garanderen een doorbraakteam dat samenwerkt langs het accountability systeem. Een team dat meetbaar resultaat oplevert en zichzelf ruimschoots terugverdient binnen 6 tot 9 maanden. Het implementeren van dit teamsysteem staat garant voor de volgende resultaten binnen 6 maanden:

 • Succesvolle afronding van alle doorbraakprojecten voor minimaal 80% binnen de afgesproken planning
 • 60-80% verbetering van het samenwerkings- en uitvoeringsgedrag binnen het doorbraakteam
 • 15-35% verbetering van de samenwerkingsrelaties binnen het doorbraakteam

Na afronding van deze eerste sprint is het team zelfstandig in staat een nieuwe sprint op te zetten volgens de accountability aanpak. Hierdoor ontstaat er een duurzaam systeem waarin de strategie echt tot leven komt.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Voor het doorbraakteam wordt opgericht wordt er gestart met een kort accountability assessment. Niet met het doel om een uitgebreid rapport op te leveren maar om zo snel mogelijk in actie te komen. In dit assessment stellen we vast:

 • welke organisatiedoorbraken gerealiseerd moeten worden
 • op welke potentiële obstakels geanticipeerd moet worden
 • welke collectieve gedragspatronen doorbroken moeten worden
 • welke leden er geschikt zijn voor het doorbraakteam
Voor de start van het team worden alle leden van het doorbraakteam gecoacht op mentale en emotionele fitheid.
De officiële start van het team. Zij adopteren een high performance systeem om onder hoge druk en weerstand van collega’s overeind te blijven. Dit systeem bestaat uit:

 • een teamambitie om binnen 12 maanden versneld bij te dragen aan doorbraken in organisatieontwikkeling en zakelijke resultaten
 • een teamwedstrijd van 6-8 doorbraakprojecten om los te trekken wat vastzit
 • expliciete samenwerkingsafspraken om in de zwaarste omstandigheden als team te blijven presteren
 • een support systeem waarin veiligheid en vertrouwen de basis vormen om jezelf en elkaar continu te ‘stretchen’.
Eenmaal gestart organiseert het team iedere week een accountable meeting en is er maandelijkse teamcoaching. De agenda is zowel simpel als doeltreffend. Gericht op positieve vooruitgang, potentiële blokkades en hulpvragen. De bijeenkomst fungeert als cross functionele denktank om blokkades te doorbreken in plaats van als meeting waarin iedereen verslag doet van de eigen activiteiten.
In een afsluitende teamsessie na 6 maanden worden leerervaringen gedeeld. Doorbraakresultaten gemeten. Doorbraakprojecten afgesloten en gevierd. En nieuwe doorbraakprojecten geformuleerd voor de komende 6 maanden.